Planer 2019

Viruns planer

Planen är att Virun ska få sin första kull under våren 2019.

Hanen vi lånar blir en vitfläcks perser.